Proje Hakkında

Projenin Amacı

Projenin amacı, etkin korunan alan yönetimi ve bozkır biyoçeşitliliğinin korunmasını üretim alanlarına dahil ederek Türkiye'nin bozkır ekosistemlerinin korunmasını iyileştirmektir...

Proje Çıktıları

BİLEŞEN 1. Bozkır biyoçeşitliliğini korumak için korunan alan sisteminin etkinliği arttı
Çıktı 1. Yeni bozkır koruma alanı kuruldu ve faaliyete geçti
Çıktı 2. Oluşturulan ve uygulanan üç step koruma alanı için etkin yönetim planları
Çıktı 3. Üç step koruma alanı için sıkı bir izleme programı oluşturuldu

BİLEŞEN 2. Bozkır biyoçeşitliliğinin korunması üretim alanlarında yaygınlaştırıldı
Çıktı 1. Üç step koruma alanı ve ilgili tampon bölge genelinde faaliyet gösteren sürdürülebilir otlatma yönetimi programı
Çıktı 2. Üç step koruma alanında izlenen sürdürülebilir otlatma yönetimi programı etkileri
Çıktı 3. Yerleştirilen pastoralistler için model step koruma eğitim programı

BİLEŞEN 3. Bozkırın etkin korunması için oluşturulan ortam
geniş arazilerde biyolojik çeşitlilik
Çıktı 1. Şanlıurfa İli bozkır koruma stratejisi ve ilgili çevre iyileştirmelerinin uygulanması
Çıktı 2. Ulusal bozkır koruma stratejisi ve ilgili çevre iyileştirmelerinin oluşturulması
Çıktı 3. Karar vericiler ve kaynak yöneticileri için ulusal bozkır koruma eğitimi ve farkındalık programı..

Proje Bilgileri

Başlangıç Tarihi

17 Mart '17

Bitiş Tarihi

30 Eylül '22

Uygulama Ajansı

FAO and MAF

Proje Ortakları

DKMPGM + BÜGEM + OGM

Proje Aktiviteleri

Envanter

Türkiye'nin bozkır ekosistemlerinin korunması ve sürdürülebilir yönetim projesi kapsamında 2018-2019 yılları arasında biyolojik çeşitlilik, sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel değerler, mevcut otlatma faaliyetleri ve hayvancılık durumu üzerine envanter ve değerlendirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Planlama

Proje sahaları için Yönetim planları, otlatma planları ve tür/çoklu tür eylem planları hazırlanmaktadır. Planlar, proje alanlarının etkin ve korunmasını ve sürdürülebilir tür/habitat yönetimini destekleyecektir.

İzleme

İzleme Programı’nın temel amacı bozkır ekosistemi üzerindeki baskıların ve tehdit altındaki tür ve habitatlardaki değişimlerin izlenmesi yoluyla elde edilen verilerin koruma odaklı bir yaklaşım gözetilerek değerlendirilmesine ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına katkı sunmaktır.

Eğitim ve Farkındalık Oluşturma

Proje ile, eğitim ve farkındalık oluşturma çalışmaları kapsamında pek çok aktivite planlanmış ve uygulanmıştır.