Proje Aktiviteleri

Temel Envanter Çalışmaları

Proje ile Biyolojik Çeşitlilik, Sosyo-Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Değerler, Mevcut Otlatma Faaliyetleri, Hayvancılık Durumu Üzerine Envanter Çalışmaları ve Değerlendirmeleri kapsamında uc proje alani 2018-2019 yılları arasında kapsamlı envanter çalışması yapılmıştır. Çalışma kapsamında alanalrın; Genel peyzaj değerleri, Biyolojik çeşitlilik durumu, Sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel özellikler, Mevcut otlatma faaliyetleri, Hayvancılık durumu, ve tampon bölgeler ve ekolojik koridorlara ilişkin veriler ortaya konmuştur

Planlama

FAO-GEF projesi  “Türkiye Bozkır Projesinin Korunması ve Sürdürülebilir Yönetimi” çerçevesinde, üç step koruma alanı için yeni ve/veya güncellenmiş (varsa) yönetim planlarının oluşturulması desteklenmektedir. Bu, etkin korunan alan yönetimi yoluyla Türkiye'nin bozkır ekosistemlerinin korunmasının iyileştirilmesini ve bozkır biyoçeşitliliğinin korunmasının verimli peyzajlara dahil edilmesini hedefleyen projenin hedeflerine katkıda bulunacaktır.

Ulusal Bozkır Koruma Stratejisi ve Eylem Planı

İzleme programları, doğanın korunmasını ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimini sağlayan en önemli araçlardan biridir. Türkiye'nin step ekosistemlerinin korunan alanlarda etkin yönetim yoluyla korunmasını güçlendirmeyi ve üretim alanlarında step biyoçeşitliliğinin korunmasını yaygınlaştırmayı hedefleyen Proje kapsamında Tek Tek Dağları Ulusal Parkı, Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Karacadağ Bozkırları için İzleme Programları hazırlanmıştır.

Şanlıurfa İl Bozkır Koruma Stratejisi ve Eylem Planı

Yakın zamanda gerçekleştirilecektir.

Eğitim ve Kapasite Geliştirme Faaliyetleri

Yakın zamanda gerçekleştirilecektir.

Otlatma Gösteri Etkinliği

Yakın zamanda gerçekleştirilecektir.